Algemeen

Wat is een horeca professional?

Bij TIPPR verstaan we onder een horeca professional iemand die werkzaam is in de foodservice, horeca. Dit kan zijn een eigenaar van een restaurant, een managers, bedrijfsleider of een inkoper zoals een kok/chef of een bar medewerker.

Lead

Wanneer ontvang ik de gegevens van de lead?

De gegevens van de lead worden automatisch direct doorgestuurd. TIPPR vindt dat bij interesse er zo snel mogelijk gereageerd moet worden. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Het advies van TIPPR is dan ook binnen 48 uur contact op te nemen met de gebruiker.

Wanneer moet ik reageren op een lead?

TIPPR verwacht dat je binnen 48 uur (m.u.v. het weekend) na het verzenden van de lead contact opneemt met de gebruiker. Hoe sneller er gereageerd wordt hoe succesvoller de lead geconverteerd kan worden.

Welke gegevens ontvang ik van een lead?

TIPPR deelt de volgende contactgegevens indien deze bekend zijn:
– Bedrijfsnaam
– Contactpersoon
– E-mail
– Telefoonnummer
– Adres
– Type bedrijf
– Aantal gasten per week

Wat is een warme lead?

De warme lead wil zeggen een indirect koopsignaal, de gebruiker zou graag een demonstratie willen.

Wat is een hete lead?

De hete lead wil zeggen een direct koopsignaal, de gebruiker heeft aangegeven het product te willen kopen.

Kosten

Wat betekent no cure no pay?

Onder no cure no pay verstaat TIPPR dat we alleen kosten in rekening brengen als er interesse is in uw product. Sterker nog de gebruiker heeft concreet gevraagd meer informatie te willen ontvangen of een product te willen kopen.

Wat is een lead fee?

TIPPR vind dat je alleen moet betalen als we je succesvol weten te helpen. Succesvol wil zeggen dat een gebruiker interesse toont in uw product, dit kan zijn een warme of een hete lead. De warme lead wil zeggen een indirect koopsignaal, de gebruiker zou graag een demonstratie willen. De hete lead wil zeggen een direct koopsignaal, de gebruiker heeft aangegeven het product te willen kopen. Vandaar dat TIPPR ook een onderscheid maakt in de kosten van deze lead.

 

VAP – HE CPL warm CPL hot
€0 – €25 €15 €25
€26-50 €35 €55
€51- €150 €60 €95
€151 – €350 €100 €165
€351 – €500 €150 €250
> €501 ntb

Hoeveel producten moet ik ter beschikking stellen?

Het aantal producten is afhankelijk van de VAP (verkoopadviesprijs) die door de fabrikant gevoerd wordt van de HE (handelseenheid).

VAP – HE # Gratis producten per jaar
€0 – €25 100
€26-50 75
€51- €150 25
€151 – €350 10
€351 – €500 5
> €501 ntb

Wanneer worden kosten doorberekend?

Aan het einde van elke week worden het aantal geleverde leads gefactureerd conform de betalingsafspraken. Hoe sneller u betaald hoe meer u ons helpt en wij u ook in de toekomst succesvoller kunnen maken.

Wat is een betalingskorting?

TIPPR is een bedrijf in ontwikkeling en investeert constant in nieuwe mogelijkheden voor de gebruiker zodat deze sneller in contact komt met u. Door alle investeringen die TIPPR doet zijn wij gebaat bij een snelle afhandeling van de betalingen. TIPPR hanteert daarom een betalingstermijn van 14 dagen. Indien u ons wil helpen kunt u altijd sneller betalen en zal TIPPR u ook belonen met een korting:
– < 7 dagen – 2% betalingskorting
– < 14 dagen 0%

Wanneer krijg ik de betalingskorting?

TIPPR hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien u ons helpt door snel te betalen willen wij u ook daarvoor belonen met een betalingskorting:
< 7 dagen – 2% betalingskorting
< 14 dagen 0%

Wanneer krijg ik gefactureerd?

TIPPR inventariseert aan het einde van de week het aantal leads dat zijn verstuurd en verstuurd op basis hiervan wekelijks een factuur.

Restitutie

Krijg ik mijn geld terug als ik de lead niet weet te verzilveren?

Helaas kan TIPPR dit niet doen. Wij kunnen de situatie bij de gebruiker niet inschatten en daarvoor is TIPPR afhankelijk voor te veel variabelen. Zo kan een verkoper te laat komen of is er geen match tussen de verkoper en de gebruiker. Hier gaat TIPPR niet vanuit omdat wij er op rekenen dat de beste verkoper deze lead zeker weet te verkopen. De conversie zal ook zeker veel hoger zijn omdat de gebruiker concrete interesse heeft getoond.

Wat moet ik doen als de lead zoals ontvangen leidt naar een particuliere gebruiker, een foute lead?

TIPPR heeft verschillende controle mechanismes in het proces gebouwd op de kwaliteit van de lead te controleren. Indien dit gebeurt zal TIPPR contact opnemen met de gebruiker om alles te verifiëren. Als blijkt dat er sprake is van een particuliere prospect zal TIPPR de kosten van deze lead crediteren. Er is TIPPR alles aangelegen om de beste lead te leveren. Belangrijk is wel dat er binnen 48 uur na het ontvangen van de lead contact wordt opgenomen met TIPPR.

Wat moet ik doen als de lead niet goed is?

Binnen 48 uur contact opnemen met TIPPR via info@TIPPR.nl onder vermelding van het lead nummer. TIPPR zal dan contact opnemen met de gebruiker en een terugkoppeling geven. Indien blijkt dat de gebruiker niet handelt in lijn der verwachting van de app. kan ervoor gekozen worden het account van de gebruiker te verwijderen.

Opvolging

Wie levert een product?

U bepaalt zelf hoe een product geleverd wordt, dit kan zijn via een groothandel of direct via u.

Welke gegevens ontvang ik indien een gebruiker een gratis product krijgt?

Een gratis product staat niet voor een verkoopkans maar voor de mogelijkheid dat de gebruiker het product uit kan proberen. De gebruiker is dan ook nergens toe verantwoordelijk. Dit is daarom ook geen commerciële situatie en kan ook niet zo behandeld worden. U ontvangt daarom alleen de bedrijfsnaam, contactpersoon en het adres.

Moet ik een gratis product zelf leveren?

TIPPR adviseert het product zelf te gaan leveren maar verplicht niemand daartoe. Er kan ook voor gekozen worden het product uit te leveren via een groothandel of een transporteur.

Wat moet ik doen als ik een gratis product niet bij een horeca professional komt?

Het product moet binnen twee weken geleverd worden. Indien blijkt dat het product niet terecht komt bij een horeca professional vragen we u een mail te sturen naar info@Tippr.nl onder vermelding van het gratis product nummer. TIPPR zal dan contact opnemen met de gebruiker en indien blijkt dat dit geen horeca professional is zal de gebruiker verwijderd worden van de TIPPR applicatie.

Spelregels

Wat zijn de spelregels?

1. Na ontvangst van een lead verwachten TIPPR dat binnen 48 uur contact opneemt met de horeca professional.

2. Indien een gratis product niet uitgeleverd wordt binnen 14 dagen zal TIPPR u hierop attenderen met het verzoek dit proces te versnellen. Indien na drie waarschuwingen geen verbetering blijkt zal TIPPR u lead fee verhogen in de VAP staffel. Indien er te veel klachten vanuit de gebruikers komen kan er alsnog voor gekozen worden uw product te verwijderen. Dit laatste zal nooit onze intentie zijn maar voor TIPPR staat de gebruikerservaring voorop.

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Hieronder vind je de “gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via TIPPR” aan. Wij verzoeken je vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden als zakelijke verkoper via TIPPR, geef je aan deze gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.

Artikel 1 – Definities

 1. TIPPR:de besloten vennootschap TIPPR.nl b.v. gevestigd te (1016 BR) Amsterdam, Herengracht 182. Opererend in Nederland onder BTW nummer: NL en, Kamer van Koophandel Amsterdam
 2. Omgeving:nl, tippr.nl en iedere andere door TIPPR aangewezen applicatie.
 3. Platform:de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door TIPPR aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.
 4. Gebruiker:iedere bezoeker van de Omgeving.
 5. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via TIPPR, inclusief alle bijlagen en de informatie zoals opgenomen op de Website
 6. Zakelijke Verkoper(s):iedere rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland en over een btw-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door TIPPR als verkoper is geaccepteerd.
 7. Verkoopaccount:het door de Zakelijke Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.
 8. Artikelen:alle producten waarvan TIPPR kenbaar heeft gemaakt dat deze door Zakelijke Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.
 9. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot een call to action van een Artikel via het Platform.
 10. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Zakelijke Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Zakelijke Verkoper via het Platform.
 11. Content:(een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door TIPPR te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die TIPPR ten behoeve van de Zakelijke Verkopers ter beschikking stelt.
 12. Verkoopadviesprijs (VAP): prijs exclusief BTW en verzendkosten, dit is de prijs die de fabrikant te hanteren en staat los van de groothandelsprijs.
 13. TIPPR Merken: de TIPPR woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.
 14. Vergoeding, lead fee: de door TIPPR aan de Zakelijke Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopadviesprijs, bestaand uit een vaste component, zoals uiteengezet op de de Website voor Zakelijke Verkopers.
 15. Call to Action: TIPPR maakt een onderscheid tussen twee call to actions, een koop intentie en een demo aanvraag
 16. Koop intentie: de gebruiker heeft een verhoogde interesse in het product en zou deze graag willen kopen via de verkopende klant. De transactie vindt volledig plaats via de verkopende partij.
 17. Demo intentie: de gebruiker heeft aangegeven graag een verkoper te ontvangen om meer informatie te ontvangen over een product.

Artikel 2 – Verkoopaccount

 1. Iedere Zakelijke Verkoper dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
 2. Aanmelding als Zakelijke Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven en de informatie op de Website voor Zakelijke Verkopers, www.tippr.nl
 3. Om als Zakelijke Verkoper te kunnen handelen dient de Zakelijke Verkoper:
 • te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland;
 • te beschikken over een BTW-nummer;
 • te beschikken over een account bij TIPPR;
 • een Verkoopaccount te hebben aangemaakt in de Omgeving;
 • te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
 • te beschikken over een Nederlandse betaalrekening;
 • te beschikken over een Nederlands postadres.

4.  De Zakelijke Verkoper is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd
Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
5.  De Zakelijke Verkoper kan per Verkoopaccount slechts deelnemen met een (1)
merk/handelsnaam. Indien de Zakelijke Verkoper onder meerdere
merken/handelsnamen Artikelen wenst aan te bieden via het Platform, dan dient de
Zakelijke Verkoper meerdere Verkoopaccounts aan te maken.
6.  De Zakelijke Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van
het Verkoopaccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het
Verkoopaccount. TIPPR is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik
van het Verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten.
7.  Indien de Zakelijk Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens TIPPR, al
dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is TIPPR gerechtigd het gebruik van
het Verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten, totdat aan deze
betalingsverplichting is voldaan.
8.  De Zakelijke Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn
Verkoopaccount.

Artikel 3 – Aanbod

 1. De Zakelijke Verkoper kan nieuwe artikelen aanbieden. De Artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen op de Website voor Zakelijke verkopers, www.TIPPR.pro.
 2. TIPPR is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is TIPPR gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Zakelijke Verkoper enig recht geldend kan maken op TIPPR als gevolg daarvan. TIPPR behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.
 3. De productcategorieën en/of subcategorieën die door TIPPR zijn en/of worden opengesteld zijn opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers, www.tippr.nl, welke Website, inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, door TIPPR van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden gewijzigd.
 4. Het staat TIPPR vrij om de Zakelijke Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Zakelijke Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van TIPPR. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is TIPPR gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
 5. TIPPR is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Zakelijke Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van TIPPR niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van TIPPR schadelijk kan zijn voor de goede naam van TIPPR, het Platform of derden.

Artikel 4 Vergoedingen en facturering

 1. De prijzen, lead fee die TIPPR hanteert zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De lead fee wordt bepaalt op basis van de verkoopadviesprijs (VAP) per handelseenheid (HE). Daarnaast maakt TIPPR onderscheid tussen een:
 • Een warme lead wil zeggen een indirect koopsignaal, de gebruiker zou graag een demonstratie willen.
 • Een hete lead wil zeggen een direct koopsignaal, de gebruiker heeft aangegeven het product te willen kopen. Vandaar dat TIPPR ook een onderscheid maakt in de kosten van deze lead.
VAP – HE CPL warm CPL hot
€0 – €25 €15 €25
€26-50 €35 €55
€51- €150 €60 €95
€151 – €350 €100 €165
€351 – €500 €150 €250
> €501 ntb

2.  Naast de kosten per lead moet de Zakelijke Verkoper ook een aantal producten ter
beschikking stellen per jaar. De gebruiker kan deze producten winnen door middel mee
te doen met de game. Indien de gebruiker wint krijgt de Zakelijker verkoper de
mogelijkheid om dit product uit te rijken aan een winnaar. Het aantal producten is
afhankelijk van de VAP (verkoopadviesprijs) die door de fabrikant gevoerd wordt van de
HE (handelseenheid).

VAP – HE # Gratis producten per jaar
€0 – €25 100
€26-50 75
€51- €150 25
€151 – €350 10
€351 – €500 5
> €501 ntb

3.  Alle bedragen die Zakelijke Verkoper uit welke hoofde ook aan TIPPR verschuldigd is,
moeten worden betaald binnen een periode van 14 dagen na factuurdatum. Tenzij
anders is aangegeven namelijk:

 • < 7 dagen – 2% betalingskorting
 • < 14 dagen 0%

4.  Facturen worden geacht door Zakelijke Verkoper te zijn geaccepteerd en akkoord
bevonden indien TIPPR niet binnen zeven dagen na factuurdatum een schriftelijk
bezwaar van Opdrachtgever heeft ontvangen.
5.  Indien Zakelijke Verkoper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te
voldoen, kan TIPPR de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het
dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen
naast de in rechte vastgestelde kosten. TIPPR brengt als buitengerechtelijke kosten 10%
over het openstaande bedrag van de factuur in rekening.
6.  TIPPR is in het geval dat het in de vorige leden genoemde verzuim is ingetreden tevens
bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel te beëindigen. TIPPR is
in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting
of beëindiging van de werkzaamheden.

Artikel 5 – Klantrelatie

 1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Zakelijke Partner aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant. De Zakelijke Verkoper erkent dat TIPPR geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt.
 2. De Zakelijke Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Zakelijke Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, de Klant zich kan wenden tot TIPPR. De Zakelijke Verkoper zal TIPPR vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens TIPPR, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
 3. De Zakelijke Verkoper erkent dat TIPPR zgn. ’service levels’, zoals opgenomen in Bijlage 1 hanteert en dat TIPPR zich het recht voorbehoud om het Verkoopaccount te blokkeren indien de Zakelijke Verkoper niet aan deze service levels voldoet. TIPPR behoudt zich het recht voor de service levels te wijzigen.
 4. De Zakelijke Verkoper zal aan TIPPR het verkoopresultaat van alle door de Zakelijke Verkoper verzonden leads afgeven ten behoeve van het door TIPPR monitoren van de nakoming van de in bijlage 1 genoemde service levels door de Zakelijke Verkoper.
 5. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper. De Zakelijke Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.
 6. De Zakelijke Verkoper erkent en accepteert dat Klanten deelnemen aan een evaluatiesysteem (op basis waarvan de Zakelijke Verkoper een zogenaamde ‘rating’ verkrijgt) en tevens reviews over de Zakelijke Verkoper kunnen schrijven en op de Omgeving kunnen (laten) plaatsen. TIPPR heeft geen invloed op deze reviews en zal deze niet censureren, tenzij de Zakelijke Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of over een andere Zakelijke Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is. Dergelijke reviews kunnen door TIPPR worden verwijderd zodra zij daar kennis van draagt.
 7. De Zakelijke Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden van TIPPR. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken.
 8. Het contact met de klant verloopt in overeenstemming met het bepaalde op de Website voor Zakelijke Verkopers, www.tippr.nl.
  De Zakelijke Verkoper machtigt TIPPR hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat TIPPR partij wordt bij de Koopovereenkomst.

Artikel 6 – Betalingen

 1. De Zakelijke Verkoper betaalt aan TIPPR per via het Platform aangeleverd lead, tenzij de desbetreffende lead binnen achtenveertig (48) uur conform de voorwaarden is gemeld als gevolg van een particuliere gebruiker die niet werkzaam is binnen de Foodservice.
  De Zakelijke Verkoper erkent dat TIPPR gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of productcategorie eenzijdig aan te passen. De Zakelijke Verkoper wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.
 2. De verkoopadviesprijs van ieder product dat door Zakelijke Verkoper wordt aangeboden op het Platform, dient gelijk te zijn aan de verkoopadviesprijs waarvoor de Zakelijke Verkoper het desbetreffende product op haar eigen website aanbiedt.

Artikel 7 – Diensten TIPPR

 1. De Zakelijke Verkoper kan in aanmerking komen voor de betaling van een bepaald bedrag door TIPPR als restitutie van de leadkosten. Het is uitsluitend ter beoordeling van TIPPR of een Zakelijke Verkoper ter zake van een bepaalde lead in aanmerking komt voor de restitutie en wat het maximum bedrag is waarop de Zakelijke Verkoper in dat geval aanspraak zal kunnen maken. Indien de Zakelijke Verkoper niet in aanmerking komt voor de restitutie accepteert de Zakelijke Verkoper het en is TIPPR jegens de Zakelijke Verkoper nimmer aansprakelijk voor betaling daarvan.
 2. De door TIPPR ontvangen betalingen worden door TIPPR, op het door de Zakelijke Verkoper opgegeven rekeningnummer gestort. De door TIPPR ontvangen betalingen worden in beginsel door TIPPR circa eenentwintig (21) dagen vastgehouden. Uitbetaling van de ontvangen betalingen geschiedt door TIPPR in beginsel dagelijks, nadat voornoemde termijn is verlopen. TIPPR maakt voor deze betalingen een factuur op. Na afloop van de in dit artikellid genoemde reserveringstermijn van circa eenentwintig (21) dagen, wordt de desbetreffende ontvangen betaling op het eerst volgende betaalmoment aan de Zakelijke Verkoper overgemaakt.

Artikel 8 – Gebruik Content

 1. Indien de Zakelijke Verkoper Artikelen aanbiedt via het Platform die in het productaanbod van TIPPR zijn opgenomen, dan wordt bij het aanbod van het desbetreffende Artikel van de Zakelijke Verkoper op het Platform, voor zover TIPPR daarover beschikt, door TIPPR een afbeelding tezamen met bijbehorende informatie getoond.
 2. De Zakelijke Verkoper verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Content te gebruiken conform deze Gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via het Platform. De Zakelijke Verkoper zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van TIPPR direct opvolgen. De Zakelijke Verkoper zal geen wijzigingen aanbrengen in de Content en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor TIPPR enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.
 3. Indien de Zakelijke Verkoper Artikelen wil aanbieden op het Platform, waarover TIPPR geen informatie beschikbaar heeft, dan dient de Zakelijke Verkoper TIPPR van de vereiste (product)informatie te voorzien. Deze (product) informatie dient te voldoen aan de door TIPPR gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door TIPPR kunnen worden gewijzigd.
 4. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
  a. de Artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, “verkoopkreten” of andere producten bevatten;
  b. de Artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
  c. de images, die via een URL worden aangeleverd, geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten;
  d. de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
  e. de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is gesteld.
 5. De Zakelijke Verkoper verleent hierbij aan TIPPR een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van Zakelijke Verkoper verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst. De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.
 6. TIPPR is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product) informatie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.
 7. TIPPR is niet verplicht gebruik te maken van door Zakelijke Verkoper aangeleverde (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op het Platform.
 8. De Zakelijke Verkoper dient de (product) informatie aan TIPPR aan te leveren volgens de voorwaarden zoals opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers, www.tippr.nl.
 9. De Zakelijke Verkoper vrijwaart TIPPR volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 8.

Artikel 9 – Privacy

 1. TIPPR verstrekt aan de Zakelijke Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Zakelijke Verkoper of wanneer de Klant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats (hierna: “NAW gegevens”) en het telefoonnummer indien er sprake is van een call to action voor een aankoop of een demonstratie.
 2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de verplichtingen van de call to action en zij Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Zakelijke Verkoper zal de Klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het Verkoopaccount is de Zakelijke Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Zakelijke Verkoper aansprakelijk voor alle door TIPPR geleden schade.
 3. De Zakelijke Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens).
 4. TIPPR staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

Artikel 10 – Garanties en verplichtingen

 1. De Zakelijke Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is de Gebruiksvoorwaarden alsmede de Website voor Zakelijke Verkopers, www.tippr.nl te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
  • uitsluitend Artikelen worden aangeboden die bij de Zakelijke Verkoper geproduceerd worden of het recht van import heeft;
  • achtennegentig procent (98%) van de Artikelen te allen tijde worden geleverd binnen de door de Zakelijke Verkoper op het Platform vermelde levertijd, tenzij de Zakelijke Verkoper met de Klant een anders is overeengekomen;
  • alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door TIPPR zijn opengesteld;
  • de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, de Artikelen en het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  • het aanbod op het Platform zal voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving;
  • de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  • het handelen van de Zakelijke Verkoper en/of Artikelen van de Zakelijke Verkoper de reputatie en/of het imago van TIPPR of de Omgeving niet zullen schaden;
  • door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  • zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van TIPPR en het gebruik van het Platform.
 3. De Zakelijke Verkoper zal TIPPR vrijwaren tegen alle schade van claims tegen TIPPR als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
 4. Het is de Zakelijke Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. TIPPR verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Zakelijke Verkoper te gebruiken zolang de Zakelijke Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
 2. De Zakelijke Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle TIPPR Merken en logo’s eigendom zijn en blijven van TIPPR en op geen enkele wijze door de Zakelijke Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TIPPR mogen worden gebruikt. De Zakelijke Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van TIPPR en derden volledig respecteren.
 3. De Zakelijke Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element “TIPPR”, “TIPPR.nl” en/of “TIPPR.pro ” of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van TIPPR ‘s Merken en/of logo’s door de Zakelijke Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van TIPPR.

Artikel 12 – Beëindiging TIPPR Zakelijk verkopersschap

 1. TIPPR is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een Zakelijke Verkoper geen Verkoopaccount te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount, een reeds aangemaakt Verkoopaccount te blokkeren of het Zakelijk Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als TIPPR vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van TIPPR verstoort of naar oordeel van TIPPR schadelijk kan zijn voor de goede naam van TIPPR of derden.
 2. TIPPR is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Zakelijke Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 13 – Gevolgen beëindiging TIPPR Zakelijk -verkopersschap

 1. Indien het Zakelijke Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
  1. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
  2. is de Zakelijke Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de TIPPR merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
 2. De Zakelijke Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door TIPPR in verband met de beëindiging van het Zakelijke Verkopersschap door TIPPR en de Zakelijke Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. De Zakelijke Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount.
 2. De Zakelijke Verkoper vrijwaart TIPPR volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. De Zakelijke Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart TIPPR voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van TIPPR, is TIPPR op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de –Zakelijke Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc.
 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat TIPPR in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 15 – Diversen

 1. De Zakelijke Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van TIPPR en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens TIPPR. De Zakelijke Verkoper vrijwaart TIPPR volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
 2. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Zakelijke Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij TIPPR hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. TIPPR is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden en de Website voor Zakelijke Verkopers, www.tippr.nl te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst. Indien een Zakelijk Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Website voor Zakelijke Verkopers, www.tippr.nl. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden en de Website voor Zakelijke Verkopers, www.tippr.nl te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount. Ingeval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Website voor Zakelijke Verkoper, www.tippr.nl voor de Zakelijke Verkoper niet acceptabel zijn, is de Zakelijke Verkoper gerechtigd het Zakelijke Verkopersschap te beëindigen.
 4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Zakelijke Verkoper stemt er mee in dat TIPPR haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij TIPPR bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount(zgn. servicemails).

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • De voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

BIJLAGEN 1: SERVICE LEVEL ZAKELIJKE VERKOPER

Zakelijk Verkoper zal voldoen aan de volgende service levels, waarmee het niveau van de dienstverlening van Zakelijke Verkoper aan de klant wordt bepaald:

 • Binnen 48 uur lead aanvragen na aanleiding van een Call to action beantwoorden;
 • Op werkdagen telefonisch bereikbaar zijn tussen 09.00 uur en 17.00 uur;
 • Binnen beloofde levertijd bestellingen verwerken en bezorgen;

Zakelijk Verkoper committeert zich om een maximale klanttevredenheid te behalen. Dit uit zich in de volgende normen:

1. Op tijd aanvragen behandelen ≥ 98% van totaal aantal leads*
2. Klantvragen ≤ 2% van totaal aantal aanvragen
3. Telefoon opnemen ≥ 90% van de gevallen binnen 1 minuut**
4. Algemene Review cijfer Minimaal een 8 of hoger
5. Track-nummers 100% van totaal aantal leads

De servicenorm wordt bepaald over een periode van een week, m.u.v. het reviewcijfer. Hiervoor geldt het actuele overall cijfer dat getoond wordt op de site.

* Van alle lead aanvragen die we kunnen meten, kijken we of het eerste contactmoment binnen de aangegeven response tijd valt.

** Op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Contact